Service av klippmaskiner & Slipning av skär, saxar och eggverktyg

Varmt välkommen till Lyckliga Fåret Skärsliperi!

Vi erbjuder service av klippmaskiner samt slipning av skär, saxar och eggverktyg till fackmanna- och privatkunder

Service av klippmaskiner

Vår verkstad erbjuder professionell service, underhåll och reparationer av alla sorters klippmaskiner oavsett storlek eller fabrikat. Vi provkör, felsöker, rengör, oljar, byter slitna drivdelar, kontrollerar elanslutningar, kol- och fästdetaljer. Skador repareras så långt det är rimligt, vid större åtgärder kontaktar vi alltid kunden med prisförslag innan vi går vidare. Garanti på utförda arbeten.

Vid frågor angående eran maskin, kontakta service@lyckliga.nu

Även små maskiner kommer med stora behov

   • En bra klippmaskin behöver regelbunden kärlek. Genom att underhålla och serva din maskin professionellt undviker du problem som trassel och stillastående.
   • Smuts och hår som samlas i motorn kan leda till överhettning och motorhaveri.
   • Bristande smörjning ger onödigt slitage och överhettning.
   • Glappande drivning gör att skären tuggar istället för att klippa korrekt.
   • Kabelskador kan vara farliga för såväl den som klipper som den som blir klippt.

   Så går det till

   • Fyll i serviceformulär och skicka den tillsammans med maskinen till oss.
   • Kunden ansvarar själv för att maskinen är packad korrekt för leverans till oss.
   • Verkstaden felsöker maskinen och första titten kostar inget.
   • En grundservice utförs om inget annat avtalats.
   • Krävs större åtgärder kontaktar vi alltid kunden med prisförslag innan vi går vidare.
   • Vi ger råd om eventuellt nyköp. Vi vet en hel del om hållbarhet och användningsområden.

   Service & Reparation

   I vår service ingår följande:

   • Visuell kontroll & funktionstest
   • Demontering och rengöring
   • Koll och rengöring av motor, elektronik, sladd och kontakter
   • Ev. skadade delar byts ut (delarna debiteras extra)
    Vi kontaktar kund vid extrakostnader och rimliga alternativ
   • Montering och slutlig funktionstest

   Rekommenderade serviceintervall

   • Alla maskiner mår bra av tillsyn och skötsel enligt instruktionsboken.
   • Rörliga delar skall hållas rena och oljade.
   • Batterier skall underhålls-laddas och batterikontakterna skall rengöras.


   MASKINTYPANVÄNDS SÄLLANANVÄNDS OFTAYRKES- ANVÄNDNING
   Smådjur
   Detaljtrimmer

   3 år3 år2 år
   Smådjur
   Klippmaskin

   5 år3 år2 år
   Stordjur
   Detaljtrimmer

   3 år3 år2 år
   Stordjur
   Klippmaskin

   5 år2 år1 år

   Slipning av skär till klippmaskiner och trimmers

   Skärets livslängd beror på 

   • Skärets stålkvalitet
   • Slipning
   • Tryckskruvens/fjäderns inställning
   • Regelbunden olja
   • Smuts och sand som förstör skärpan

   Slipnings processen går till enligt följande

   • Demontering av skär för kontroll av ev. slitage och utbyte av skadade delar.
   • Därefter slipar vi skären, rengör, desinficerar,oljar och monterar.
   • Slutligen testas varje skär för att klippa rent och pålitlig.

   Samtliga skär slipas med hollow grind

   • Skärytorna är skålslipade så att tandspetsarna möts med nya och vassa eggar.

   Oslipbara skär

   En del “moderna” maskiner använder engångsskär. Dessa går ej att slipa på grund av undermåligt material, minimal godstjocklek eller varmpressade plastdetaljer som ej kan demonteras. Vi saluför inte dessa maskiner eller skär. Det finns även moderna skär med så kallad DLC (diamond like coating) som pga hårdheten ej kan slipas. De håller längre men är inte slipbara.


   Korrekt slipning och underhåll är grundförutsättningen för en fungerande klippmaskin och andra skärande verktyg. Tekniken har utvecklats genom århundraden och är i sig ett hantverksarbete som vi utför med yrkeskunnande och stolthet.

   Slipning av saxar till hundtrim, frisör och hushåll

   Fasad egg - Kallas ofta för Tysk slipning

   Tillverkas i olika vinklar beroende på de material du skall klippa. Branta vinkla för grova material och spetsig för exakta och fina klipp av t.ex hår. Här finns allt från den enklare hushållssaxen för dryga tio kronan, till den mer exklusiva trimsaxen runt tusenlappen.


   Saxar har tillverkats i många hundra år - allt från enkla slipade järnbitar till dagens högt specialiserade hightech-produkter. Därav finns det också olika traditioner i tillverkning och slipteknik.

   Konvex egg

   Ett skarpare blad med förstklassig klippförmåga . Det krävs dock en mera sofistikerad slipning för dess konvexa yta. Vilket förutsätter en mer avancerad utrustning. Dessutom kräver dessa tunna vassa eggar att hela saxen är konstruerad med mer exakthet så att de vassa eggen inte skada varandra. Saxens centrumskruv skall justeras så att den är lättgående med god kontakt mellan glidytorna. I vissa fall behöver den konkava ytan och glidytan återskapas eller justeras.

   Alla saxar har en bestämd vridning och skränkning i skärens axel vilket säkerställa att den klipper lika bra fram vid spetsen som bak vid skruven. Även den skall kontrolleras och justeras


   Saxar för särskilda ändamål så som raka, böjda, effiler, texture, chunker och textilsaxar av olika slag. Samtliga är slipade efter sitt ändamål.

   Effilersaxar eller uttunning saxar, chunkers, textur saxar finns i många olika utföranden. Det är dock bara de bättre japanska fabrikaten som håller måtten, d.v.s. klipper utan att tuggar. För bättre resultat och längre livslängd lönar det sig att investera i bättre kvalitet.

   Vid slipning utförs följande arbete

  1. Visuell kontroll
  2. Demontering och kontroll av brickor, skruv etc.
  3. Behovsbedömning och eventuell kundkontakt för kostnadsförslag
  4. Tysk slipning eller japansk slipning
  5. Konkav renovering vid behov
  6. Renovering eller justering av glidyta vid behov
  7. Justering av vridning
  8. Montering och test
  9. Saxens pris och kvalitet påverkar såklart om det är lönt att slipa. Har du varit nöjd med din sax så lönar det sig oftast eftersom slipning återställer bladen och den blir som ny igen. Alla saxar har en bestämd vridning och skränkning i skärens axel. Vilket säkerställer att den klipper lika bra fram vid spetsen som bak vid skruven. I samband med slipning kontrolleras och justeras även dessa.

   Slipning av veterinärverktyg och instrument

   För många verktyg betalar slipning och konsekvent underhåll av sig flera gånger om. Korrekt slipning, avrostningen och justering återställer inte bara funktionen den förlänger dessutom livslängden. Det finns dock verktyg av sämre kvalitet som vi inte kan slipa p.g.a. dess undermåliga material, minimal godstjocklek.

    

   Typ av verktyg: Service:
   Skär Hollow grind skålslipning
   Enkla saxar Enkel tysk slipning
   Sutursaxar Tysk slipning och diamantslip i uttag
   Kirurgiska saxar t. ex. ögonsax Diamantslipning samt noggrann kontroll efter eventuella flisor
   Hävlar trokoar, luxator m.fl Våt Slipning, polering och vinkelkontroll
   Tandskrapa o liknande Diamantslipning
   Hovkrats och hovkniv Renovering av ytor och vinklar samt polering
   Skalpell, mejsel m.fl Diamantslipning
   Avbitare Kan endast slipas om den är isärtagbar
   Peang, dukklämma m.fl Justeras och eventuella kapytor slipas

   Slipning av verktyg till trädgård, hemmet och jakten

    

   Typ av verktyg: Service:
   Sekatör Rengöring, avrostning, slipning och funktionskoll
   Grensax Rengöring, avrostning, slipning och funktionskoll
   Grässax Rengöring, avrostning, slipning och funktionskoll
   Kökskniv o jaktkniv Rengöring, avrostning, slipning, vinkelkoll och funktionstest
   Köttkvarnar och slaktkniv  Rengöring, avrostning och slipning


   Slipning av snickarverktyg

    

   Typ av verktyg: Service:
   Stämjärn Rostborttagning, slipning och vinkelkoll
   Knivar Rengöring, slipning, vinkelkoll och funktionstest


   För slipning av häcksaxar, motorsågskedjor, hyvelstål och specialverktyg, kontakta:

   Lithanders Sliperi i Gnesta

   JavaScript seem to be disabled in your browser.

   You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.