Prislista

  Hund & Smådjur

Slipning av trimskärExkl moms:Inkl moms:
Trimskär92,80:-116:-
Specialskär till Exacta m.fl. klippmaskiner106:-133:-
Trimskär Wide (extra breda skär)98:-123:-


Extratjänster vid behov - TrimskärExkl moms: Inkl moms:
Grov omslipning pga gravrost-skador 64:- 80:-
Rostbehandling, per del 20:- 25:-
Avrundning tandspets 20:-
25:-
"Öron" till Snap-On-skär
28:- 35:-
Glidskena till Snap-On-skär
10:- 10:-
Fjäderbygel till Snap-On-skär
26:- 33:-
Skärskruv
8:- 10:-
Byte av underskär pga skada
80:- 100:-
Byte av överskär pga skada
80:-
100:-
Byte av keramik-överskär, grovtandat
132:- 165:-
Byte av keramik-överskär, fintandat
132:- 165:-

 

Slipning av saxarExkl moms: Inkl moms:
Rak eller böjd sax (Tysk slipning)
110:- 138:-
Effilersax (Tysk slipning) 120:- 150:-
Rak eller böjd premiumsax (Japansk slipning)
280:- 350:-
Effiler eller chunker premiumsax (Japansk slipning)
280:-
350:-
Rak eller böjd enkel sax, te x kökssaxar (Enkel slipning)
88:- 110:-
Klotång
90:- 113:-

 

Extratjänster vid behov - Saxar Exkl moms: Inkl moms:
Grov omslipning pga gravrost-skador
64:- 80:-
Rostbehandling, per saxdel
20:- 25:-
Skruvbyte sax
34:- 43:-
Justering av deformerad sax
40:-
50:-
Omslipning av glidyta
90:- 113:-

 

Service av klippmaskinerExkl moms: Inkl moms:
Service minitrimmer 160:- 200:-
Helservice360:- 450:-
Smörjning & koll av mekanik och elektronik
200:- 250:-
Montering reservdel
80:- 100:-

 

Häst, nöt och får

Slipning av verktygExkl moms: Inkl moms:
Skär till häst och nöt
92,80:- 116:-
Fårskär92,80:- 123:-
Breda skär (Wide) till häst och nöt98:- 350:-
Hovkniv ensidig
135:-
169:-
Hovkniv tvåsidig
180:- 225:-
Handsax får
112:- 140:-

 

Extratjänster vid behovExkl moms: Inkl moms:
Grov omslipning pga gravrost-skador 64:- 80:-
Rostbehandling, per del 20:- 25:-
Byte underskär pga skador
100:- 125:-
Byte överskär pga skador
100:- 125:-

 

Service av stora klippmaskiner Exkl moms: Inkl moms:
Helservice 556:- 695:-
Smörjning & koll av mekanik och elektronik
320:- 400:-
Montering reservdel
80:- 100:-

 

Veterinär

Slipning av veterinärverktygExkl moms: Inkl moms:
Trimskär 92,80:- 116:-
Specialskär till Exacta m fl klippmaskiner 106:- 133:-
Avbitare 220:-
275:-
Hovkniv ensidig
135:- 169:-
Hovkniv tvåsidig
180:- 225:-
Hävel, extractor, luxator
120:- 150:-
Renovering hävel
180:- 225:-
Borr
60:- 75:-
Mejsel
80:-
100:-
Osteotom
100:- 125:-
Slev
110:- 138:-
Troakar
110:- 138:-
Tandskrapa enkel
65:- 81:-
Periostskrapa / tandskrapa böjd
120:- 150:-
Veterinärsax
104:- 130:-
Veterinärsax enkel
90:- 113:-
Sutursax
120:- 150:-
Ögonsax
120:- 150:-
Rengöring & justering av skalpellhållare
58:- 73:-
Skalpell
86:- 108:-
Flessa-nål
220:- 275:-
Slipning, justering och renovering - övriga verktyg
100:- 125:-

 

Extratjänster vid behov Exkl moms: Inkl moms:
Vassa tänder som kräver avrundning20:- 25:-
Rostbehandling, per del 20:- 25:-
Grov om slipning pga gravrost-skador
64:- 80:-
Justering av sax
40:- 50:-

 

Service av klippmaskiner Exkl moms: Inkl moms:
Service Minitrimmer160:- 200:-
Helservice klippmaskin smådjur
320:- 400:-
Helservice klippmaskin stordjur
556:- 695:-
Smörjning & koll av mekanik och elektronik
200:- 250:-
Montering reservdel
80:- 100:-

 Tandläkare

Slipning av div verktygExkl moms: Inkl moms:
Tandskrapa, enkel
65:- 81:-
Tandskrapa, böjd periostskrapa120:- 150:-
Dubbelsidig böjd curett
140:- 175:-
Hävel, extractor, luxator
120:-
150:-
Renovering av hävel
180:- 225:-
Sax
104:- 130:-
Sutursax
120:- 150:-
Mejsel
80:- 100:-

Övrigt

Slipning och övriga tjänsterExkl moms: Inkl moms:
Slipning av grensax/häcksax 180:- 225:-
Enkel slipning (tex. kökssaxar) 100:- 125:-
Köttkvarn, slipning per del 90:-
113:-
Slipning av sekatör
28:- 35:-
Renovering av sekatör, inkl slipning
160:- 200:-
Slipning stämjärn
90:- 113:-
Slipning svarvstål
90:- 113:-
Slipning av Overlock-kniv, symaskin (set)
92:50116:-
Slipning skräddarsax
120:-
150:-
Slipning av premium textilsax
170:- 213:-
Slipning yxa
100:- 125:-
Rostbehandling, del av skär / sax
20:- 25:-
Grov omslipning pga gravrost
64:- 80:-
Justering sax
40:- 50:-


JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.