Garantiärenden

2 års garanti gäller för klippmaskiner av nedanstående varumärken, oavsett inköpsställe.

                       

Garantiärenden

Våra garantier gäller vid funktionsfel på klippmaskinersamt vid saknade delar eller tillbehör
Hanteras av Lyckliga Fåret Skärsliperi AB, auktoriserat servicecenter.

Till garantiblanketterna >>>

Gör så här

 • Skriv ut, fyll i och skicka oss aktuell blankett (PDF)
  eller kontakta oss per mail till service@lyckliga.nu
 • Ange vilken maskin det handlar om och vad det upplevda felet är.
 • Ange dina fullständiga adressuppgifter inkl mobiltelefon och mailadress.
 • Har du företagsadress anger du även dina öppettider (för upphämtning av paketet)
 • Vi återkommer till dig med ett Ärendenummer.
 • Vi mailar dig en fraktsedel för upphämtning (företagsadress)  eller för inlämning hos logistikpartner (DHL, PostNord eller UPS).
 • Du paketerar maskinen väl och bifogar blankett och inköpskvitto
 • I garantifall reparerar vi din maskin och sänder den åter till dig inom några dagar (0:- kostnad)
 • I fall av användarfel kontaktar vi dig med info och användartips. Eventuella service/reparations-kostnader debiteras efter samråd med dig. 

Icke garantiärenden

Skador som skett under transport 
Kontakta försäljningsstället, som tar ärendet vidare till sin logistikpartner. Skadad utrustning som behöver återställas i säljbart skick skickas av försäljningsstället till Lyckliga Fåret. Denna service faktureras försäljningsstället.

Återköp av utrustning
Hanteras av försäljningsstället. Utrustning som behöver återställas i säljbart skick skickas av försäljningsstället till Lyckliga Fåret. Denna service faktureras försäljningsstället.

Warranty issues

Our guarantees enter into force in case of malfunctioning clippers, and in case of missing items or accessories.
Will be handled by us, Authorized Service Center Lyckliga Fåret Skärsliperi AB.

To the warranty forms >>>

Do this:

 • Print and fill out the apropriate warranty form (PDF) and send it to us - or contact us via e-mail to service@lyckliga.nu
 • Specify what machine/equipment you have and what the problem is.
 • Fill in your complete address incl phone number & e-mail.
 • If you have a company address, add your opening hours - for the pickup truck
 • We will be back to you with a case number, and mail you a waybill for pickup att your company, or for your delivery to our logistics partner (DHL, PostNord or UPS).
 • Package the equipment carefully and enclose both the warranty form and the purchase receipt.
 • In case of warranty we will repair your equipment and return it to you at no cost, within a few days.
 • In case of user error we will make contact to inform you and to share our best pieces of advice. Possible service or repair costs will be charged in agreement with you.

None warranty issues

Claims on transport damage - Will be handled by PoP (Place of Purchase) towards logistic partners. Items in need for restoring to salable condition is sent by PoP to Lyckliga Fåret.
This service will be invoiced to the PoP

Claims with wish to undo purchase and request for refund  - Will be handled by PoP.
Items in need for restoring to salable condition is sent by PoP to Lyckliga Fåret.
This service will be invoiced to the PoP.


JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.