Trimskär

Vi har OsterAndis och Aesculap skär

Oster, Andis och Aesculaps snap-on skär passar Andis, Wahl, Laube, Moser och de flesta andra trimmers med snabbkoppling av skäret. 
Aesculap originalskär passar bara Aesculap Favorita.

Hur mycket hår lämnar olika skär?

Det kan du se i produktlistan för respektive trimskär.  (Om du klipper mothårs tar skäret mer än om du klipper medhårs)
Beteckningarna är gemensamma för alla skär med snabbkoppling (typ Oster A5).
Lägre nummer lämnar mera päls, högre nummer ger kortare klippning.

Skär med beteckningen "F" har alla tänder lika långa.
Skären klipper jämnare men är svårare att klippa med i tät och trasslig päls.

Skär med enbart siffra (7 - 3) har varannan tand kortare.
Fungerar bättre i tjock eller tovig päls men klipper något randigt.

Du kan också välja att först klippa med varannan-tand-skär.
Sedan tvätta och borsta hunden och avsluta med att putsa jämnt med ett F-skär.

8 1/2 och högre nr - alla tänder är lika långa.

Tovig päls - använd skär10 eller 7 för att klippa under tovorna.
Är pälsen mycket tovig (kaniner och katter) - raka med skär 30 eller 40