Paket med serviceprodukter för din trimmer

 Allt du behöver  för att sköta klippmaskin och skär.

  • Blade Wash tvättvätska, Cool Lube kylspray  och Oster olja för skären
  • Smörjfett och slitdelar för Oster A5 och Oster 97
  • Reparationspack för dina skär 

Använd väl, underhåll, återvinn, och lämna eventuella rester på återvinningen.