Böjda saxar

Har svagt kurvade blad vilket betyder att du lättare kan figurklippa och följa kroppskonturer.