Saxar för dig som är vänsterhänt...

 Vänsterhänta har ofta problem att hitta bekväma verktyg, saxar är inget undantag.

Vänstersaxar har blad och handtag  omvända jämfört med standardsaxar, vilket betyder att du som är vänsterhänt kan klippa med en mera naturlig rörelse och slipper anstränga dig.