Rengöra och olja...

Klokt underhåll sparar onödiga reparationskostnader och förlänger livet på dina verktyg. Dessutom slipper du irriterande stillestånd.

Olja skären regelbundet, någon droppe på alla kontaktytor räcker bra.

Tvättvätska för rengöring av skär ger också ett visst rostskydd. Du kan återanvända vätskan, filtrera den genom ett kaffefilter el liknande.

Fett behöver du bara för transmissionen (drivdetaljerna) i din klippmaskin. Du kan naturligtvis använda samma smörjfett för andra ändamål hemma, tex cykeln eller moppen.