Paket -rekommendationer

 Nedan har du tre paket med basutrustning för trädgården.
Enkla kvalitétsverktyg, allt som behövs. Och du kan klara dig med mindre också...

Det mesta hittar du på närmaste järnhandel eller byggfirma, en del redskap har vi här.