GDPR – Vår personuppgiftspolicy

  • Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor.
  • Du har alltid möjlighet att ta del av dina personuppgifter och att få dem rättade eller raderade.
  • Du kan avsäga dig utskick av information som t ex nyhetsbrev via e-post. Det gör du i samband med att du får ett utskick från oss.

Vilka personuppgifter sparar vi?

Personuppgifter är de uppgifter vi sparar för att kunna identifiera dig som kund.
De personuppgifter som vi samlar in är namn/företagsnamn, person- eller organisationsnummer, kontaktperson, adressuppgifter, e-postadress, telefonnummer och faktureringshistorik, samt information om vilken kundkategori du tillhör 

Hur använder vi personuppgifter?

Alla personuppgifter om kunder samlas i vårt affärssystem (Fortnox). Utöver detta har vi ingen registrering eller separata noteringar om enskilda kunder.
Personuppgifterna används för att vi ska kunna fakturera, hantera betalningar och fakturakrediteringar, hantera reklamationer och för att kunna uppfylla gällande lagstiftning som t.ex. bokföringslagen.

Så samlar vi in uppgifterna

Vi samlar in personuppgifter i samband med att du skickar in utrustning för service och slipning, och när du beställer varor.

Hur länge  sparas personuppgifter?

Vi sparar personuppgifter så länge de behövs för att kunna bibehålla en löpande kundrelation.

Lämnas personuppgifter ut till någon?

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part.

Kommunikation med dig som kund

Vi använder personuppgifter vid kommunikation med dig, t ex i form av nyhetsbrev eller kundundersökningar som skickas via e-post.
All e-postkommunikation raderas efter att konversationen är avslutad.

Kontaktuppgifter

längst ned på denna sidan