Montera skären rätt

 Felmonterade skär klipper inte - och kan i värsta fall blockera drivning och orsaka haveri

 

Passa in den fyrkantiga excenterklossen (1) i urtaget på överskärets hållare (2) - fixera klossen med skruvmejsel, vik in hållaren

 

    

Hållare - excenterkloss i korrekt läge

 

     

 Med maskinen omvänd, lägg överskäret mot hållarens spetsar.  Montera underskäret med plana ytan mot överskäret, drag åt fåstskruvar                                                

        

 Repetition i rörliga bilder - men håll maskinen mot stabilt underlag

 

       

Justera skärtrycket - expertråd av chefsmekaniker Gerhard...