Skramlande klippmaskin...

 troligen ligger felet i skäret, ta av skäret och starta trimmern, är skramlet fortfarande där?

Skäret skramlar och slår fram och tillbaka i sidled

  • Avståndet mellan "vingarna" i centrum på skäret har blivit för stort.
    Använd tång eller polygrip och tryck försiktigt ihop vingarna något så att de omsluter skärfästet på maskinen bättre.
    Om en vinge brutits av kan du få delen utbytt.
  • Skärfästet på klippmaskinen har lossnat.
    Lossa en skruv åt gången, lägg på en droppe ”Superlim” eller gänglås-vätska och dra åt ordentligt.