Kontrakt för delägarskap av klippmaskinen  ...........................

 1. Vi har tillsammans köpt denna klippmaskin och delar den i nöd och  lust, med fullt ansvarstagande och med egna skär
 2. Jag lovar att nogrannt läsa igenom manualen och följa skötselinstruktionerna till punkt och pricka
 3. Jag skall justera klippmaskinens tryckskruv med omdöme för att undvika överhettning och slitage
 4. Jag skall hålla en egen uppsättning skär och icke använda någon annans skär
 5. Jag bekostar slipning av mina skär och betalar själv extra skär som jag kan behöva
 6. Jag lovar att rengöra och olja klippmaskinen (enligt manual) före och efter varje klippning.
 7. Jag rengör maskinens luftfilter vid behov (jag rullar dessutom ihop klippmaskinens sladd prydligt samt håller maskinens väska ren och snygg)
 8. Jag tar fullt ansvar för klippmaskinen när jag klipper och bekostar själv eventuella skador som uppstår under mitt klippande (tappad, överkörd, kortsluten, trampad på eller andra olyckshändelser)
 9. Jag skall alltid förvara klippmaskin och skär väl rengjorda, oljade och i torrt utrymme (ej i stallet)
 10. Vi betalar tillsammans regelbunden service av vår gemensamma klippmaskin (var 30:e klippning)  Datum och underskrifter;

              ......................................             ...........................................            .........................................-Kontraktet finns som Pdf (att ladda ned) vid de klippmaskiner vi rekommenderar för samägande