Klippmaskiner med sladd

 Nätanslutning med sladd är enkelt och beprövat, som regel har klippmaskiner med nätdrift större driftsäkerhet och lägre underhållskostnader. Och nätdrivna klippmaskiner är billigare i inköp.

Sladd och sladdfäste (ingången till maskin/motor) kan vara svaga punkter. Hantera din maskin varsamt (inga cirkuskonster med sladdsnurrande) och förvara din klippmaskin rengjord, oljad och med sladden prydligt upprullad (inget råttbo...)