Effilersaxar

Används för uttunning av tjockt hår och för att mjuka upp ojämnheter i klippningen. 

Effilersaxar finns med ett eller båda bladen tandade. Dubbel tandning betyder luftigare klippning (mindre hår klipps bort), enkel tandning klipper något mera.
 
Tre olika tätheter på tandningen -fin, medium och grov. Fintandade effilersaxar klipper bort mera hår, glestandade effilersaxar tar bort mindre hår och passar bäst i tät päls.

Sensei saxarna är avgjort bäst - klassen över alla andra saxar