Beskärnings- och vedpaket

Beskärnings- och vedpaket

Beskrivning

Verktyg för att beskära, klippa och hugga klenved

 

Utprovad utrustning, rekommenderas!
 

 

Hur du bygger ett enkelt skydd mot rådjur för dina nyplanterade träd, med hjälp ovanstående verktyg 

 

Och här en kort video om grunderna för att beskära fruktträd (engelska)