Saxar med böjda blad - lyckliga.nu

 Böjda saxar

Har svagt kurvade blad vilket betyder att du lättare kan figurklippa och följa kroppskonturer.