Troligen skadat drev i klippmaskinens drivning

Lossa skärhuvudet (öppna skalet) och kontrollera kugghjulen.
Fattas det kuggar så måste du byta drevet. Kolla samtidigt att inga detaljer kärvar och gör rent från hår och smuts.

Kanske enklast att skicka maskinen för genomgång och reparation?